SUN MON TUE WED THU FRI SAT

31

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 05/31/2020

Ends 05/31/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 05/31/2020

Ends 05/31/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 05/31/2020

Ends 05/31/2020

Jun 1

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/01/2020

Ends 06/01/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/01/2020

Ends 06/01/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/01/2020

Ends 06/01/2020

2

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/02/2020

Ends 06/02/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/02/2020

Ends 06/02/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/02/2020

Ends 06/02/2020

3

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/03/2020

Ends 06/03/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/03/2020

Ends 06/03/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/03/2020

Ends 06/03/2020

4

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/04/2020

Ends 06/04/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/04/2020

Ends 06/04/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/04/2020

Ends 06/04/2020

5

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/05/2020

Ends 06/05/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/05/2020

Ends 06/05/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/05/2020

Ends 06/05/2020

6

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/06/2020

Ends 06/06/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/06/2020

Ends 06/06/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/06/2020

Ends 06/06/2020

7

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/07/2020

Ends 06/07/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/07/2020

Ends 06/07/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/07/2020

Ends 06/07/2020

8

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/08/2020

Ends 06/08/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/08/2020

Ends 06/08/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/08/2020

Ends 06/08/2020

9

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/09/2020

Ends 06/09/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/09/2020

Ends 06/09/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/09/2020

Ends 06/09/2020

10

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/10/2020

Ends 06/10/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/10/2020

Ends 06/10/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/10/2020

Ends 06/10/2020

11

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/11/2020

Ends 06/11/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/11/2020

Ends 06/11/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/11/2020

Ends 06/11/2020

12

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/12/2020

Ends 06/12/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/12/2020

Ends 06/12/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/12/2020

Ends 06/12/2020

13

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/13/2020

Ends 06/13/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/13/2020

Ends 06/13/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/13/2020

Ends 06/13/2020

14

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/14/2020

Ends 06/14/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/14/2020

Ends 06/14/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/14/2020

Ends 06/14/2020

15

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/15/2020

Ends 06/15/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/15/2020

Ends 06/15/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/15/2020

Ends 06/15/2020

16

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/16/2020

Ends 06/16/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/16/2020

Ends 06/16/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/16/2020

Ends 06/16/2020

17

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/17/2020

Ends 06/17/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/17/2020

Ends 06/17/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/17/2020

Ends 06/17/2020

18

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/18/2020

Ends 06/18/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/18/2020

Ends 06/18/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/18/2020

Ends 06/18/2020

19

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/19/2020

Ends 06/19/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/19/2020

Ends 06/19/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/19/2020

Ends 06/19/2020

20

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/20/2020

Ends 06/20/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/20/2020

Ends 06/20/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/20/2020

Ends 06/20/2020

21

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/21/2020

Ends 06/21/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/21/2020

Ends 06/21/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/21/2020

Ends 06/21/2020

22

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/22/2020

Ends 06/22/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/22/2020

Ends 06/22/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/22/2020

Ends 06/22/2020

23

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/23/2020

Ends 06/23/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/23/2020

Ends 06/23/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/23/2020

Ends 06/23/2020

24

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/24/2020

Ends 06/24/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/24/2020

Ends 06/24/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/24/2020

Ends 06/24/2020

25

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/25/2020

Ends 06/25/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/25/2020

Ends 06/25/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/25/2020

Ends 06/25/2020

26

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/26/2020

Ends 06/26/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/26/2020

Ends 06/26/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/26/2020

Ends 06/26/2020

27

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/27/2020

Ends 06/27/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/27/2020

Ends 06/27/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/27/2020

Ends 06/27/2020

28

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/28/2020

Ends 06/28/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/28/2020

Ends 06/28/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/28/2020

Ends 06/28/2020

29

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/29/2020

Ends 06/29/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/29/2020

Ends 06/29/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/29/2020

Ends 06/29/2020

30

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 06/30/2020

Ends 06/30/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 06/30/2020

Ends 06/30/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 06/30/2020

Ends 06/30/2020

Jul 1

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 07/01/2020

Ends 07/01/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 07/01/2020

Ends 07/01/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 07/01/2020

Ends 07/01/2020

2

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 07/02/2020

Ends 07/02/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 07/02/2020

Ends 07/02/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 07/02/2020

Ends 07/02/2020

3

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 07/03/2020

Ends 07/03/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 07/03/2020

Ends 07/03/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 07/03/2020

Ends 07/03/2020

4

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 07/04/2020

Ends 07/04/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 07/04/2020

Ends 07/04/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 07/04/2020

Ends 07/04/2020