SUN MON TUE WED THU FRI SAT

27

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 12/27/2020

Ends 12/27/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 12/27/2020

Ends 12/27/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 12/27/2020

Ends 12/27/2020

28

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 12/28/2020

Ends 12/28/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 12/28/2020

Ends 12/28/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 12/28/2020

Ends 12/28/2020

29

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 12/29/2020

Ends 12/29/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 12/29/2020

Ends 12/29/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 12/29/2020

Ends 12/29/2020

30

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 12/30/2020

Ends 12/30/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 12/30/2020

Ends 12/30/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 12/30/2020

Ends 12/30/2020

31

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 12/31/2020

Ends 12/31/2020

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 12/31/2020

Ends 12/31/2020

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 12/31/2020

Ends 12/31/2020

Jan 1

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/01/2021

Ends 01/01/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/01/2021

Ends 01/01/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/01/2021

Ends 01/01/2021

2

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/02/2021

Ends 01/02/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/02/2021

Ends 01/02/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/02/2021

Ends 01/02/2021

3

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/03/2021

Ends 01/03/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/03/2021

Ends 01/03/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/03/2021

Ends 01/03/2021

4

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/04/2021

Ends 01/04/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/04/2021

Ends 01/04/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/04/2021

Ends 01/04/2021

5

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/05/2021

Ends 01/05/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/05/2021

Ends 01/05/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/05/2021

Ends 01/05/2021

6

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/06/2021

Ends 01/06/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/06/2021

Ends 01/06/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/06/2021

Ends 01/06/2021

7

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/07/2021

Ends 01/07/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/07/2021

Ends 01/07/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/07/2021

Ends 01/07/2021

8

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/08/2021

Ends 01/08/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/08/2021

Ends 01/08/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/08/2021

Ends 01/08/2021

9

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/09/2021

Ends 01/09/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/09/2021

Ends 01/09/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/09/2021

Ends 01/09/2021

10

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/10/2021

Ends 01/10/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/10/2021

Ends 01/10/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/10/2021

Ends 01/10/2021

11

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/11/2021

Ends 01/11/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/11/2021

Ends 01/11/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/11/2021

Ends 01/11/2021

12

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/12/2021

Ends 01/12/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/12/2021

Ends 01/12/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/12/2021

Ends 01/12/2021

13

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/13/2021

Ends 01/13/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/13/2021

Ends 01/13/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/13/2021

Ends 01/13/2021

14

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/14/2021

Ends 01/14/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/14/2021

Ends 01/14/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/14/2021

Ends 01/14/2021

15

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/15/2021

Ends 01/15/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/15/2021

Ends 01/15/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/15/2021

Ends 01/15/2021

16

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/16/2021

Ends 01/16/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/16/2021

Ends 01/16/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/16/2021

Ends 01/16/2021

17

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/17/2021

Ends 01/17/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/17/2021

Ends 01/17/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/17/2021

Ends 01/17/2021

18

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/18/2021

Ends 01/18/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/18/2021

Ends 01/18/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/18/2021

Ends 01/18/2021

19

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/19/2021

Ends 01/19/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/19/2021

Ends 01/19/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/19/2021

Ends 01/19/2021

20

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/20/2021

Ends 01/20/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/20/2021

Ends 01/20/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/20/2021

Ends 01/20/2021

21

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/21/2021

Ends 01/21/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/21/2021

Ends 01/21/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/21/2021

Ends 01/21/2021

22

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/22/2021

Ends 01/22/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/22/2021

Ends 01/22/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/22/2021

Ends 01/22/2021

23

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/23/2021

Ends 01/23/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/23/2021

Ends 01/23/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/23/2021

Ends 01/23/2021

24

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/24/2021

Ends 01/24/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/24/2021

Ends 01/24/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/24/2021

Ends 01/24/2021

25

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/25/2021

Ends 01/25/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/25/2021

Ends 01/25/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/25/2021

Ends 01/25/2021

26

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/26/2021

Ends 01/26/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/26/2021

Ends 01/26/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/26/2021

Ends 01/26/2021

27

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/27/2021

Ends 01/27/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/27/2021

Ends 01/27/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/27/2021

Ends 01/27/2021

28

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/28/2021

Ends 01/28/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/28/2021

Ends 01/28/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/28/2021

Ends 01/28/2021

29

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/29/2021

Ends 01/29/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/29/2021

Ends 01/29/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/29/2021

Ends 01/29/2021

30

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/30/2021

Ends 01/30/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/30/2021

Ends 01/30/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/30/2021

Ends 01/30/2021

31

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 01/31/2021

Ends 01/31/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 01/31/2021

Ends 01/31/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 01/31/2021

Ends 01/31/2021

Feb 1

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 02/01/2021

Ends 02/01/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 02/01/2021

Ends 02/01/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 02/01/2021

Ends 02/01/2021

2

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 02/02/2021

Ends 02/02/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 02/02/2021

Ends 02/02/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 02/02/2021

Ends 02/02/2021

3

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 02/03/2021

Ends 02/03/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 02/03/2021

Ends 02/03/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 02/03/2021

Ends 02/03/2021

4

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 02/04/2021

Ends 02/04/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 02/04/2021

Ends 02/04/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 02/04/2021

Ends 02/04/2021

5

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 02/05/2021

Ends 02/05/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 02/05/2021

Ends 02/05/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 02/05/2021

Ends 02/05/2021

6

Arroz caldoso All day

Arroz caldoso

All day

Starts 02/06/2021

Ends 02/06/2021

Pollo con patatas All day

Pollo con patatas

All day

Starts 02/06/2021

Ends 02/06/2021

Curso cocina aficion.. All day

Curso cocina aficionados

All day

Starts 02/06/2021

Ends 02/06/2021